Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

57 Rechterlijke Uitspraken

57 rechterlijke uitspraken gevonden gedaan in 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep tegen weigering toestemming voorzieningenrechter ex art. 3:251 BW/ Doorbreking van appelverbod in deze aan de orde (zie HR 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401 en HR 10...
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout advocaat. Causaal verband fout en niet instellen van hoger beroep
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Naleving cao/boete/matiging.
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering werknemer tot betaling van opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen na einde arbeidsovereenkomst gedeeltelijk toegewezen. Door de Hoge Raad geformuleerde uitzondering in...
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid onderaannemer op de voet van artikel 6:171 BW jegens de opdrachtgever van de hoofdaannemer voor door onder-onderaannemer veroorzaakte brand ? In dit...
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering van een docent wegens ten onrechte onthouden periodieke verhogingen en onjuist vastgestelde werktijdfactoren. Taakbeleid school. Medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet...
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

bewijs verrekening. Registratie cessieakte
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering van een docent wegens onjuist vastgestelde werktijdfactor. Taakbeleid school. Medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS)?
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nakoming wachtgeldafspraken. Kan een aan de zijde van een gedaagde gevoegde partij verweren voeren die niet stroken met de verweren van gedaagde? Kan een gevoegde partij hoger beroep...
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Terugbetaling opleidingskosten. Uitleg overeenkomst.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature