Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden gedaan in Maastricht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing verzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 onder e BW. Niet gebleken dat gedrag werknemer voortkomt uit zijn...
Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzwijgen van bestaan van arbeidsovereenkomst. Loonbetalingen gedurende twee jaar. Geen arbeid verricht. Kosten van privéreis naar New York ten laste van werkgever gebracht. Kastekort...
Datum uitspraak: 30-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing ontbindingsverzoek werkgever op c-grond. Werknemer heeft bij regelmaat zijn bedongen arbeid niet kunnen verrichten als gevolg van ziekte of gebreken. Onvoldoende aannemelijk...
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkneemster stelt dat een duur van een jaar is overeengekomen. Volgens werkgeefster is zes maanden overeengekomen. Beiden stellen geen originele...
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Verbintenissenrecht. Kostenmaatschap tandartsen. Arbeidsongeschiktheid van een van de maten. Opzegging maatschap en gevolgen. Vergoeding aandeel in vermogen maatschap. Uit...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid voormalig bestuurders woningstichting; tegenstrijdig belang woningstichting en bestuurder; betalingen/onttrekkingen zonder rechtsgrond; onverschuldigde betaling;...
Datum uitspraak: 30-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tegen notaris tot inschrijving bestuurder rechtspersoon in handelsregister. Afwijzing vordering dat de benoemingsbesluiten rechtmatig tot stand zijn gekomen, omdat...
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De arbeidsovereenkomst bevat een “regeling niet-ziek bonus” die werknemer recht geeft op betaling van € 500 over elk jaar waarin hij zich niet ziek heeft gemeld. Bestaat die...
Datum uitspraak: 28-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Radioloog oefent zijn praktijk uit binnen een maatschapsverband met andere radiologen voor een ziekenhuis. In het kader van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst is met...
Datum uitspraak: 9-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging van opzegging (door werkgever) van arbeidsovereenkomst. Geen dringende reden komen vast te staan. Toewijzing verzoek werknemer tot loondoorbetaling. Toewijzing...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature