Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

37 Rechterlijke Uitspraken

37 rechterlijke uitspraken gevonden gedaan door Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst van opdracht. Stilzwijgend voortgezet. Tijdens opzegperiode zijn door opdrachtgever veel minder opdrachten gegeven dan in vergelijkbare periodes daarvoor. Tekortkoming....
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kern van het geschil betreft de vraag of aannemelijk is dat Staatsbosbeheer met zijn beleid inzake de grote grazers onrechtmatig handelt. De Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen...
Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voor stuiting van de verjaring is noodzakelijk dat komt vast te staan niet alleen dat aanmaningen naar het juiste adres zijn verzonden, maar ook dat zij daar zijn aangekomen.
Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Kort geding. Geen inningsbevoegdheid pandgever na mededeling van de verpanding aan de schuldenaar, ook niet indien de vordering van de pandhouder op de pandgever kleiner...
Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Pensioen. Premieafdracht. Uitleg verplichtstellingsbeschikking. Stelplicht werkgever die zich erop beroept dat zijn werknemers onder de werkingssfeer van een ander pensioenfonds vallen....
Datum uitspraak: 21-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voorlopig deskundigenbericht. In appel is een procedure aanhangig tussen verzoeker en een buitenlandse verzekeraar in verband met een auto-ongeval, waarbij verzoeker letsel heeft...
Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schorsing concurrentiebeding in kort geding. Hof schat de kansen in de bodemprocedure anders in dan de kantonrechter. Het non-concurrentiebeding is enerzijds zeer breed geformuleerd...
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoofdelijke aansprakelijkheid of borgtocht? Schending art. 6:154 BW vanwege niet registreren pandakte.
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vastgoedtransactie met gemeente. De vastgoedcrisis brengt niet mee dat de gemeente de koper niet meer kan houden aan de koopovereenkomst. De gemeente is niet tekortgeschoten in haar...
Datum uitspraak: 24-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak, Wwz. Kantonrechter heeft, nadat werknemer ontslag op staande voet heeft genomen, dien verzoek tot betaling van een hogere gefixeerde schadevergoeding op basis van art. 7:677...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature